Rabat na wybrane podłogi

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej („Witryna”) pochodzą od firmy Unilin BV („UNILIN”). Korzystając z Witryny, potwierdzają Państwo przeczytanie, zrozumienie i zaakceptowanie niniejszych warunków korzystania z niej.

Informacje zawarte w Witrynie mają wyłącznie cel informacyjny i nie udzielamy na nie żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne i aktualne informacje, nie gwarantujemy dokładności ani kompletności podawanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania informacji zamieszczonych w Witrynie bez wcześniejszego powiadomienia i wcześniejszej akceptacji.

Firma UNILIN ani żaden z członków jej zarządu, pracowników i doradców nie mogą w żadnych okolicznościach odpowiadać za szkody spowodowane przez lub wynikające z korzystania z Witryny lub zamieszczonych na niej informacji.

Firma UNILIN nie odpowiada za szkody wynikające z jakichkolwiek przerw w działaniu Witryny, spowodowane przez usterki techniczne bądź wirusy (lub podobne elementy zakłócające), przeglądanie bądź wykorzystywanie stron internetowych (np. za pośrednictwem hiperlinków), do których odnośniki umieszczono w Witrynie, ani informacji podanych na tych stronach.

Firma UNILIN nie ponosi odpowiedzialności za komunikację elektroniczną za pośrednictwem Witryny. Dotyczy to korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, opóźnienia, przechwycenia i manipulacji przez strony trzecie.

Użytkownicy Witryny są odpowiedzialni za wszelkie wybory i decyzje podejmowane na podstawie informacji uzyskanych z Witryny lub za jej pośrednictwem

Użytkownicy Witryny muszą sami podejmować wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi itd.

Prawa autorskie

Wszelkie informacje podawane w Witrynie są chronione prawem autorskim. Prawo autorskie przysługuje firmie UNILIN. Żadne informacje nie mogą być powielane ani dystrybuowane bez wcześniejszej i wyraźnej zgody firmy UNILIN.

Wszelkie spory mające związek z Witryną lub wynikające z jej użycia będą rozstrzygane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo belgijskie.

Zasady ochrony prywatności

NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ZOSTAŁY OPRACOWANE W CELU POINFORMOWANIA PAŃSTWA, JAKIE DANE SĄ ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ PRZEZ FIRMĘ Unilin BV, Z SIEDZIBĄ W OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIA (‘UNILIN’), DLACZEGO SĄ ONE ZBIERANE I JAK BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEKAZANE PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJE, A TAKŻE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ NAS NA PAŃSTWA TEMAT W WYNIKU PAŃSTWA ODWIEDZIN NASZEJ WITRYNY. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, AKCEPTUJĄ PAŃSTWO TE ZASADY. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z TYMI ZASADAMI, PROSIMY NIE KORZYSTAĆ Z NASZEJ WITRYNY.

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy informacje osobowe na dwa sposoby:

przez rejestrację i informacje podawane lub wprowadzane przez Państwa na określonych stronach tej witryny oraz przy użyciu metod zautomatyzowanych, w szczególności plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć poniżej.

Użytkowników witryny możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, wieku, adresu, numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, a także innych danych osobowych lub kontaktowych. Możemy także prosić o komentarze, sugestie lub inne informacje dotyczące naszej witryny, naszych produktów lub usług bądź firmy. Możemy ponadto prosić o podanie innych informacji w związku z konkursami, losowaniami oraz innymi ofertami promocyjnymi lub działaniami marketingowymi, w tym o zamieszczanie tekstów, zdjęć, filmów lub plików dźwiękowych.

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

ogólne korzystanie z Witryny i zarządzanie nią, w tym wysyłanie i odbieranie wiadomości oraz przekazywanie informacji na temat rozwiązań, usług i produktów firmy UNILIN.

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe przekazywane nam lub zgromadzone przez nas wykorzystujemy do następujących celów:

aby odpowiadać na bezpośrednie prośby zgodnie z opisami podanymi w momencie zbierania informacji lub zgodnie z opisem podanym przed wykorzystaniem Państwa informacji; aby zarządzać Państwa udziałem w konkursach, losowaniach, innych ofertach promocyjnych bądź działaniach marketingowych; aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników naszej witryny i naszych klientów; w innych legalnych celach biznesowych, obejmujących okresowe przesyłanie Państwu naszych materiałów reklamowych lub innych informacji marketingowych na temat naszych spółek i marek, którymi mogą być Państwo zainteresowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej/poczty tradycyjnej/wiadomości SMS (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w momencie rejestracji w naszej witrynie).

Możemy łączyć przekazywane nam informacje z danymi uzyskiwanymi z innych źródeł — między innymi z informacjami, które Państwo przekazują w innych miejscach lub za pośrednictwem innego medium, np. przez jedną z witryn powiązanych z naszą witryną.

Informacje, które śledzimy — na przykład za pomocą plików cookie — są wykorzystywane do personalizacji witryny i jej usprawniania oraz do dostosowania ofert prezentowanych w naszej witrynie do preferencji użytkowników zgodnie z informacjami zamieszczonymi powyżej.

We wszystkich przypadkach innych niż wyżej opisane będziemy zawsze najpierw informować użytkowników o celu, w jakim dane osobowe są zbierane, a dopiero potem zbierać lub wykorzystywać te informacje.

Informacje osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji wyżej opisanych celów lub jak tego wymagają przepisy.

Komu przekazujemy informacje?

Nie sprzedajemy informacji osobowych niezwiązanym z nami stronom trzecim, ale możemy przekazywać je podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych i działającym w naszym imieniu, powiązanym z nami spółkom, w tym naszej spółce nadrzędnej i innym markom UNILIN, a także partnerom biznesowym — np. stronom trzecim, z którymi organizujemy wspólne promocje lub prowadzimy programy biznesowe, a które mogą być zainteresowane przekazaniem Państwu informacji o swoich markach.

Prosimy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, spółkom z nami powiązanym lub stronom trzecim, z którymi organizujemy wspólne promocje lub prowadzimy programy, zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Niniejszym akceptują Państwo przeniesienie swoich danych osobowych w takich przypadkach.

Postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, możemy także ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli będziemy przekonani, że wynika to z przepisów, rozporządzenia, nakazu sądowego lub wymogu prawnego bądź wniosku rządu. W mało prawdopodobnym przypadku przejęcia przez stronę trzecią całości lub części naszego przedsiębiorstwa informacje na temat Państwa zostaną przekazane nowemu właścicielowi firmy. Nie przyjmując żadnego zobowiązania do podejmowania takich działań, zastrzegamy sobie także prawo do zbierania i przekazywania wszelkich informacji, które uważamy za niezbędne do kontroli lub podejmowania czynności związanych z podejrzeniem oszustwa, nielegalnymi działaniami, potencjalnymi szkodami dla osób bądź szkodami materialnymi, w celu ochrony siebie, użytkowników bądź ich spadkobierców, a także w innych celach zgodnych z prawem lub przez nie wymaganych.

Prosimy także pamiętać, że niektóre części naszej witryny internetowej mogą być interaktywne i mogą umożliwiać użytkownikowi zamieszczanie informacji widocznych przez innych użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce, by pochodzące od niego informacje były dostępne publicznie, nie należy korzystać z tych części witryny internetowej.

Jakich plików cookie używamy i dlaczego to robimy?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane witryny internetowe. Są one powszechnie używane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania witryn internetowych, a także przekazywania informacji właścicielom tych witryn.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookie:

aby udoskonalić i dostosować sposób korzystania z naszej witryny do Państwa potrzeb. Obejmuje to: zapisywanie Państwa preferencji językowych, zachowywanie informacji podawanych w formularzach, zapamiętywanie produktów w koszykach zakupowych (jeśli dotyczy), analizowanie sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny przez usługę Google Analytics.

Jeśli nie chcą Państwo, by pliki cookie były wykorzystywane, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny, ponieważ bez tych plików nasza witryna nie będzie prawidłowo działać.

Ta witryna wykorzystuje między innymi następujące pliki cookie stron trzecich:

[lista plików cookie]

Większość przeglądarek sieciowych umożliwia kontrolowanie plików cookie przez ustawienia przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, w tym o sposobach sprawdzania, jakie pliki cookie zostały pobrane oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, należy odwiedzić witrynę www.allaboutcookies.org.

Rezygnacja

Jeśli w dowolnym momencie zadecydują Państwo, że nie chcą otrzymywać żadnych informacji handlowych ani promocyjnych związanych z naszymi produktami i usługami bądź dotyczącymi produktów lub usług związanych z nami firm bądź partnerów biznesowych, z którymi organizujemy promocje lub prowadzimy programy, prosimy odwiedzić naszą stronę rezygnacji lub kliknąć link zamieszczony w dowolnej wiadomości promocyjnej, którą Państwo od nas otrzymają.

Prosimy pamiętać, że jeśli Państwo zrezygnują z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych, nadal będziemy Państwu przesyłać informacje związane z założonym w naszej witrynie kontem — na przykład odpowiedzi na zapytania o nasze produkty lub usługi bądź informacje z nimi związane (takie jak wiadomości o loteriach, w których wzięli Państwo udział).

Prawa użytkowników

W dowolnym momencie mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich związanych z Państwem danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, przesyłając nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. Mogą Państwo także w dowolnym momencie zrezygnować z dowolnych kampanii marketingu bezpośredniego i poprosić o nieprzesyłanie dodatkowych materiałów promocyjnych, nie ponosząc przy tym opłat i nie musząc podawać uzasadnienia.

Bezpieczeństwo

W niniejszej witrynie korzystamy z używanych powszechnie środków ochrony informacji podawanych. Chociaż dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych podczas przechowywania, wykorzystywania i ujawniania przekazanych nam informacji, żadna witryna internetowa nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym zachęcamy Państwa do podejmowania odpowiednich działań w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, w tym, na przykład, do zachowywania poufności wszystkich nazw użytkownika i haseł.

Witryny stron trzecich

Niektóre części niniejszej witryny mogą zawierać łącza do witryn stron trzecich. Niniejsze Zasady ochrony prywatności mają zastosowanie wyłącznie do witryny, na której zostały opublikowane, i nie opisują praktyk związanych ze zbieraniem informacji przyjętych w innych witrynach, łącznie z witrynami powiązanymi przez łącza z niniejszą witryną. Łącza te są zamieszczone dla Państwa wygody; należy jednak pamiętać, że nie mamy wpływu na działania stron trzecich ani na ich witryny. Strony trzecie mogą stosować inne zasady ochrony prywatności odnoszące się do informacji, które mogą być podawane przez Państwa podczas odwiedzania ich witryn. Należy uważnie przeczytać zasady ochrony prywatności wszystkich witryn przed podaniem danych osobowych umożliwiających Państwa identyfikację.

W żadnym przypadku firma UNILIN nie może odpowiadać za (dalsze) istnienie takich witryn stron trzecich ani za podawane na nich informacje. Umieszczenie łączy do innych witryn internetowych nie oznacza ponadto, że firma Unilin zgadza się z zawartością takich stron ani nie wskazuje na istnienie jakiejkolwiek formy współpracy lub związku z takimi witrynami.

Warunki oficjalnego sklepu internetowego Quick-Step

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków sprzedaży („Warunki”) przed złożeniem zamówienia i zatrzymanie kopii/egzemplarza niniejszych Warunków oraz swojego zamówienia do wykorzystania w przyszłości.

UWAGA: ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM DOKONYWANE SĄ BEZPOŚREDNIO OD WYBRANYCH DEALERÓW („PARTNERZY REALIZUJĄCY”). FIRMA UNILIN NIE SPRZEDAJE PRODUKTÓW BEZPOŚREDNIO KLIENTOM ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UMOWA SPRZEDAŻY JAKICHKOLWIEK TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA ZAWIERANA JEST BEZPOŚREDNIO Z WSKAZANYM PARTNEREM REALIZUJĄCYM I FIRMA UNILIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKIEJ UMOWY W ZWIĄZKU Z TAKIMI TOWARAMI LUB INNYMI KWESTIAMI.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez Klienta z naszego sklepu internetowego („Sklep Internetowy”) i wszelkich zakupów dokonywanych za jego pośrednictwem. Określają one prawa firmy Unilin oraz wybranego przez Klienta Partnera Realizującego. Należy uważnie przeczytać cały tekst niniejszych Warunków przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub złożeniem na niej zamówienia. Brak akceptacji Warunków oznacza zakaz korzystania ze Strony Internetowej.

Firma Unilin prowadzi Sklep Internetowy, aby umożliwiać Partnerom Realizującym bezpośrednie dokonywanie sprzedaży. Chociaż firma Unilin przetwarza płatności i może wchodzić w interakcje z klientami w związku z zamówieniami złożonymi w Sklepie Internetowym, robi to jako agent w imieniu wskazanego Partnera Realizującego. W związku z powyższym firma Unilin nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za jakąkolwiek umowę sprzedaży zawartą w Sklepie Internetowym.

Informacje dostępne na Stronie Internetowej pochodzą od firmy Unilin. Korzystając ze Strony Internetowej, Klient oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych na Stronie Internetowej, ale jeśli dokonamy zmian niniejszych Warunków, powiadomimy o tym Klienta, który może wówczas skontaktować się z nami w celu: (i) zakończenia dowolnej umowy, zanim zmiany te wejdą w życie, oraz (ii) otrzymania zwrotu pieniędzy za wszelkie opłacone, ale nieotrzymane jeszcze produkty.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z umową sprzedaży zawartą za pośrednictwem Strony Internetowej należy kontaktować się z wskazanym Partnerem Realizującym, o ile nie określono inaczej poniżej.

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.1. Sklep Internetowy wykorzystywany jest jako platforma do sprzedaży wszystkich towarów pokazanych na Stronie Internetowej. Strona Internetowa stanowi własność firmy Unilin BV, 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, Belgia, zarejestrowanej w Belgii. Numer rejestracji dla celów VAT: BE 0405.414.072. Aby uzyskać pomoc, prosimy skontaktować się z nami e-mailowo: servicepl@unilin.com lub telefonicznie: +48 58 773 26 40.

1.2. W momencie składania zamówienia na towary przedstawione na Stronie Internetowej Klient musi wybrać odpowiadający mu sklep detaliczny („Partner Realizujący”), z którym zawrze umowę zakupu tych towarów. Firma Unilin dostarczy towar w imieniu Partnera Realizującego / poinformuje Klienta, gdzie może on odebrać zamówione towary (patrz art. 4 poniżej). Szczegóły dotyczące dostawy/odbioru zostaną podane po przejściu do kasy na Stronie Internetowej.

1.3. Jeśli my lub Partner Realizujący będziemy musieli skontaktować się z Klientem, my lub Partner Realizujący skontaktujemy się z nim telefonicznie, e-mailowo lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Klienta w zamówieniu.

1.4. Wszystkie zamówienia uznawane są za oferty zawarcia umowy. Akceptacja oferty następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Przed akceptacją Partner Realizujący nie ma obowiązku dostarczenia ani udostępnienia jakichkolwiek towarów będących częścią zamówienia. Umowa sprzedaży odnośnych towarów zawierana jest pomiędzy Klientem, a wskazanym Partnerem Realizującym. Partner Realizujący ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi towarów zgodnych z umową sprzedaży. Firma Unilin będzie realizować różnorodne funkcje dla Klienta w imieniu odnośnego Partnera Realizującego, w tym na przykład będzie prowadziła stronę internetową i przyjmowała płatności w imieniu Partnera Realizującego. Jednak jak określono powyżej, firma Unilin świadczy takie usługi jako agent Partnera Realizującego. Ostateczna faktura zostanie dostarczona Klientowi przez Partnera Realizującego.

1.5. Jeśli Partner Realizujący nie może przyjąć oferty Klienta, my lub Partner Realizujący poinformujemy go o tym i nie zostanie on obciążony kosztami jakichkolwiek towarów. Partner Realizujący może nie być w stanie przyjąć zamówień z różnych powodów, na przykład z powodu niewystarczających zapasów zamówionych towarów.

1.6. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży pomiędzy nim i Partnerem Realizującym (patrz art. 6 poniżej).

1.7. Złożenie zamówienia na Stronie Internetowej bezpośrednio rodzi obowiązek dokonania zapłaty. W związku z powyższym należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki przed złożeniem zamówienia na Stronie Internetowej.

1.8. Partner Realizujący ma prawo rozwiązania umowy, jeśli nie otrzyma płatności od Klienta (zgodnie z art. 3.1).

1.9. Żadne sformułowanie niniejszych Warunków nie ogranicza praw konsumenckich Klienta wynikających z odnośnych przepisów.

2. Opis i cena towarów

2.1. Na stronie Internetowej przedstawione są opisy, główne cechy oraz ceny towarów.

2.2. Ceny produktów zawierają podatki, ale nie zawierają kosztów dostawy (o ile na stronie Internetowej nie wskazano inaczej). Koszty dostawy zostaną doliczone do łącznej kwoty należności; ich wysokość można sprawdzić, przechodząc do koszyka.

2.3. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny podane na stronie Internetowej były zgodne z cenami obowiązującymi w momencie składania zamówienia. Jeśli w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia zostanie stwierdzony błąd w cenie jednego lub większej liczby towarów zamówionych przez Klienta, Klient może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta (którego numer telefonu i adres e-mail podano w art. 1.1) lub my albo Partner Realizujący powiadomimy o tym Klienta możliwie jak najszybciej, określając towary, których ceny podano nieprawidłowo. W takim przypadku Klient będzie miał następujące opcje do wyboru:

2.3.1. anulowanie zamówienia dotyczącego towarów o niewłaściwej cenie i ponowne potwierdzenie zamówienia z poprawionymi cenami;

2.3.2. złożenie nowego zamówienia na alternatywne towary;

2.3.3. anulowanie całego zamówienia zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej; lub

jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania naszej oferty Klient nie zareaguje poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji opisanych w art. 2.3.1–2.3.3 powyżej, jego zamówienie zostanie anulowane. W takich okolicznościach Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty lub kredyt odpowiadający wszystkich kwotom zapłaconym za towary z nieprawidłowo podanymi cenami.

2.4. W celu uniknięcia wątpliwości: jeśli towary nie są dostępne i Klient zamówi od nas alternatywne towary lub jeśli została podana nieprawidłowa cena towarów i następnie Klient zamówi te same towary w prawidłowej cenie, niniejsze warunki będą miały zastosowanie do takiego zamówienia i dostawy odnośnych towarów, niezależnie od tego, czy to zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Strony Internetowej czy w inny sposób.

3. Płatność

3.1. Płatność za towary i dostawę może zostać dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej bądź przelewu bankowego. Karta kredytowa lub debetowa Klienta może zostać obciążona w dowolnym momencie od złożenia zamówienia. Zapłata za towary musi zostać dokonana przed wysyłką towarów.

3.2. Chociaż płatności dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarza firma Unilin, robi to ona jako agent w imieniu Partnera Realizującego.

4. Dostawa/dostępność towarów

4.1. Firma Unilin dostarczy towary w imieniu Partnera Realizującego na wybrany przez Klienta adres. W związku z tym uprzejmie prosimy Klienta o wyraźne podanie nam adresu w momencie złożenia zamówienia lub w innym wskazanym Klientowi momencie.

4.2. Na Stronie Internetowej podana jest informacja o średnim czasie dostawy towarów. Z zastrzeżeniem art. 4.3 średni czas dostawy jest tylko szacunkowy i ani my, ani wskazany Partner Realizujący nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku niedotrzymania tego terminu dostawy.

4.3. Rzeczywista data dostawy zostanie podana przez Partnera Realizującego. W każdym przypadku dostawa zostanie zrealizowana w racjonalnym terminie i w każdych okolicznościach w ciągu 30 dni od daty zaakceptowania zamówienia.

4.4. Jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana na adres Klienta z powodów pozostających pod kontrolą Partnera Realizującego, poinformuje on Klienta o tym możliwie jak najszybciej w celu dokonania alternatywnych ustaleń. Jeśli Klient nie uzgodni nowych warunków dostawy, może zostać obciążony uzasadnionymi kosztami magazynowania i dodatkowymi kosztami dostawy poniesionymi przez Partnera Realizującego.

4.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Klienta w wyniku opóźnienia dostawy. Zalecamy, aby Klient nie umawiał terminu instalacji do momentu otrzymania towarów.

5. Ryzyko / tytuł własności

5.1. Ryzyko związane z towarami przechodzi na Klienta w momencie ich odebrania w placówce Partnera Realizującego lub – jeśli towary są dostarczane przez firmę Unilin w imieniu Partnera Realizującego na adres wskazany przez Klienta – w momencie, w którym Klient przejmuje towary w fizyczne posiadanie.

5.2. Tytuł własności do towarów przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez nas (w imieniu Partnera Realizującego) w całości:

5.2.1. (rozliczonej) pełnej kwoty należnej za towary, i

5.2.2. (rozliczonych) wszelkich innych kwot, które są lub staną się należne nam lub Partnerowi Realizującemu od Klienta z jakiegokolwiek tytułu.

6. Prawo odstąpienia, inne sposoby anulowania umowy oraz procedura zwrotu towarów

6.1. Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, o których mowa w niniejszym artykule, Klient może zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta (pod numer podany w art. 1.1), aby poinformować o swojej decyzji, lub skorzystać z wzoru formularza anulowania umowy umieszczonego pod koniec niniejszego dokumentu. Przy anulowaniu zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie informacji dotyczących zamówionych towarów (w tym numeru zamówienia).

6.2. Po poinformowaniu przez telefon przez Klienta o swoim zamiarze Partner Realizujący (lub my w imieniu Partnera Realizującego) potwierdzi Klientowi w wiadomości e-mail (na adres podany przez Klienta), że umowa została anulowana.

Prawo odstąpienia od umowy

6.3. Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej pomiędzy nim a Partnerem Realizującym bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez podawania przyczyny odstąpienia w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu zamówionych towarów („Okres Odstąpienia”).

Możliwy jest zwrot tylko całego zamówienia (prawo odstąpienia od umowy), zwroty częściowe lub niewykorzystanego materiału nie są / nie będą akceptowane.

6.4. Jeśli Klient skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy po otrzymaniu towarów, ma obowiązek zwrócenia ich Partnerowi Realizującemu na swój własny koszt i ryzyko, korzystając z wybranego przez siebie środka transportu. Towary i opakowania muszą zostać zwrócone w dobrym, nadającym się do odsprzedaży stanie do siedziby/placówki Partnera Realizującego (adres Partnera Realizującego można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymanej od Partnera Realizującego) bez zbędnej zwłoki i w żadnych okolicznościach nie później niż 14 dni kalendarzowych po dniu poinformowania nas przez Klienta o decyzji odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym wymogiem.

Jeśli Partner Realizujący dostarczył towary do domu Klienta, Klient może zażądać, aby Partner Realizujący odebrał zamówione towary. Partner Realizujący musi otrzymać tę prośbę w ciągu Okresu Odstąpienia i pobierze on opłatę za odbiór w wysokości 200zł.

6.5. Jeśli Klient skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy, Partner Realizujący zwróci mu wszelkie zapłacone kwoty bez zbędnej zwłoki, w tym minimalne koszty dostawy towarów obowiązujące w momencie ich wysłania Klientowi, i w żadnych okolicznościach nie nastąpi to później niż 14 dni kalendarzowych po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani przez Klienta o jego decyzji odstąpienia od umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Partner Realizujący nie ma obowiązku zwrotu Klientowi kosztów zwrotu towarów, chyba że towary są wadliwe.

6.6. Jeśli Klient skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy i towary zostaną uszkodzone w wyniku nadmiernego manipulowania nimi bardziej niż można by racjonalnie zakładać, Partner Realizujący może obciążyć Klienta kwotą równą kosztom poniesionym przez nas w wyniku spadku wartości towarów.

Pozostałe prawa

6.7. Jeśli towary są wadliwe lub źle opisane, Klient może:

6.7.1. przekazać nam swoje pytania lub skargi dotyczące produktu, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej (w którym to przypadku to my rozważymy pytanie lub skargę w imieniu Partnera Realizującego), lub może skontaktować się bezpośrednio z Partnerem Realizującym; oraz

6.7.2. zażądać naprawy lub wymiany towarów bądź poinformować nas lub Partnera Realizującego, że pragnie odstąpić od umowy i zwrócić wskazane towary.

7. Zapewnienie Partnera Realizującego

7.1. Partner Realizujący zapewnia, że wszelkie towary zakupione za pośrednictwem naszej Strony Internetowej mają należytą jakość i są racjonalnie zdatne do wszystkich celów, do których towary tego rodzaju są powszechnie używane.

7.2. W sprawie skarg dotyczących otrzymanych towarów (w tym ich uszkodzeń, wad lub braków) prosimy kontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta telefonicznie (dzwoniąc pod numer podany w art. 1.1). Rozpatrzymy skargę Klienta w imieniu Partnera Realizującego i – z uwzględnieniem praw ustawowych Klienta – podejmiemy odpowiednie działania tak szybko, jak będzie to racjonalnie możliwe. Zwracamy uwagę, że zajmujemy się skargami wyłącznie jako agent Partnera Realizującego. Nie ponosimy żadnej bezpośredniej odpowiedzialności wobec Klienta z tytułu umowy sprzedaży towarów.

7.3. Alternatywnie skargi mogą być zgłaszane Partnerowi Realizującemu.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W razie naruszenia przez nas niniejszych Warunków odpowiadamy wyłącznie za przewidywalne szkody poniesione przez Klienta w wyniku takiego naruszenia. Szkoda jest przewidywalna, jeśli zarówno firma Unilin, jak i Klient wiedzieli, że może do niej dojść, np. jeśli została ona przez nich konkretnie wymieniona. Jednak ani firma Unilin, ani żaden z członków jej Zarządu, pracowników czy doradców nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek z wymienionych poniżej szkód spowodowanych przez skorzystanie ze Strony Internetowej lub umieszczonych na niej informacji:

  • nieprzewidywalne szkody lub straty; oraz
  • utracone korzyści lub utrata obrotów, ponieważ nasze produkty są dostarczane Klientowi jako osobie fizycznej.

Firma Unilin nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidywalne szkody poniesione przez Klienta w wyniku przerw w działaniu Strony Internetowej, za szkody spowodowane wadami technicznymi lub wirusami (albo innymi podobnymi destrukcyjnymi elementami) bądź wynikającymi ze skorzystania ze stron internetowych (np. poprzez hiperłącza), do których odniesienia znajdują się na Stronie Internetowej, albo z informacji umieszczonych na takich stronach internetowych.

W szczególności firma Unilin nie odpowiada za jakiekolwiek nieprzewidywalne szkody poniesione przez Klienta w wyniku komunikacji elektronicznej dokonywanej za pośrednictwem Strony Internetowej. Obejmuje to wiadomości e-mail, opóźnienia, przejęcie i zmanipulowanie przez osoby trzecie.

Jednak firma Unilin nie wyłącza i nie ogranicza swojej odpowiedzialności wobec Klienta, jeśli byłoby to niezgodne z prawem; w szczególności nie wyłącza i nie ogranicza swojej odpowiedzialności za:

  • śmierć lub szkody osobowe spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie ze strony naszych pracowników, agentów lub podwykonawców;
  • oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; oraz/li>
  • naruszenie prawa Klienta do otrzymania zadowalających produktów, np. produktów zgodnych z ich opisem lub dostarczoną próbką, należytej jakości i zdatnych do określonego celu.

Użytkownik Strony Internetowej odpowiada za wybory i decyzje dokonane przez siebie na podstawie informacji otrzymanych na Stronie Internetowej lub za jej pośrednictwem.

Użytkownicy Strony Internetowej muszą podjąć wszystkie racjonalne środki ostrożności przeciwko wirusom, błędom, koniom trojańskim itd.

9. Prawo autorskie

Wszelkie informacje znajdujące się na Stronie Internetowej są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa autorskie do tych informacji przysługują firmie Unilin. Żadne z tych informacji nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Unilin.

Wszelkie spory związane ze Stroną Internetową (w tym jej użyciem) podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

10. Materiały graficzne

Obrazy produktów przedstawione są wyłącznie dla celów ilustracyjnych i produkty oraz ich opakowania mogą różnić się nieco od rzeczywistych produktów lub ich opakowań ze względu na ograniczenia związane z oprogramowaniem przeglądarek, ustawieniami aparatów fotograficznych lub kamer albo ustawieniami monitorów/ekranów. Zalecamy oglądanie towarów w placówce Partnera Realizującego lub za pomocą próbek, które otrzymać można za pośrednictwem Strony Internetowej.

11. Rezygnacja z prawa

Jeśli my lub Partner Realizujący nie będziemy natychmiast nalegać, aby Klient wykonał czynność, którą ma obowiązek wykonać na mocy niniejszych Warunków, lub jeśli poprosimy Klienta o wykonanie takiej czynności z opóźnieniem, w dalszym ciągu w późniejszym terminie możemy wymagać, aby Klient wykonał taką czynność.

12. Opóźnienia poza naszą kontrolą

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek z naszych obowiązków, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie jest wynikiem zdarzeń lub okoliczności poza naszą racjonalną kontrolą. Jednak w przypadku zajścia takich zdarzeń skontaktujemy się z Klientem, aby poinformować go o tym możliwie jak najszybciej i podejmiemy działania, aby zminimalizować takie opóźnienie.

13. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie wyłączone z niniejszych Warunków i ich pozostałe postanowienia zachowają swoją pełną moc obowiązującą, tak jakby niniejsze Warunki zostały uzgodnione bez tego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.

14. Prawo właściwe i jurysdykcja

14.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory związane z umowami sprzedaży towarów będą rozpatrywane przez polskie sądy.

14.2. Dodatkowo procedury pozasądowego rozstrzygania sporów pozwalają na ich rozpatrywanie i rozwiązywanie przez organy niezależne, bez potrzeby angażowania sądu. Spory mogą być poddawane pod rozstrzygnięcie na europejskiej platformie internetowego rozstrzygania sporów (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).>p>

15. Inne ważne postanowienia

15.1. Zarówno firma Unilin, jak i Partner Realizujący mogą przenieść swoje prawa i obowiązki z tytułu niniejszych Warunków na inną organizację. Powiadomimy Klienta, jeśli do tego dojdzie i zagwarantujemy, że jego prawa z jakiejkolwiek umowy nie zostaną naruszone w wyniku takiego przeniesienia.

15.2. Klient ma prawo przenieść swoje prawa lub obowiązki z niniejszych Warunków na inną osobę wyłącznie w sytuacji, jeśli wyrazimy na to zgodę na piśmie.

15.3. Każdy odnośny Partner Realizujący ma prawo egzekwować prawa i wyłączenia określone na rzecz Partnerów Realizujących przedstawione w niniejszych Warunkach.

Pytania

Wszelkie prośby oraz pytania dotyczące niniejszych zasad lub chęć aktualizacji swoich danych prosimy zgłaszać w następujący sposób:

Unilin BV
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgia
Można także zostawić wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego.

 

WZÓR FORMULARZA ANULOWANIA UMOWY

(Prosimy wypełnić i zwrócić niniejszy formularz wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Unilin BV, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia, adres e-mail: servicepl@unilin.com.
Niniejszym informuję/informujemy*, że anuluję/anulujemy* moją/naszą* umowę sprzedaży poniższych towarów / realizacji poniższej usługi*.
Zamówienie z dnia / otrzymano dnia*
Imię i nazwisko klienta / imiona i nazwiska klientów
Adres klienta/klientów
Podpis(y) klienta/klientów (wyłącznie w przypadku złożenia formularza w formie papierowej)
Data
* Niepotrzebne skreślić

 

 


Pytania

Wszelkie prośby oraz pytania dotyczące niniejszych zasad lub chęć aktualizacji swoich danych prosimy zgłaszać w następujący sposób:
Unilin BV
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgia
Można także zostawić wiadomość, korzystając z formularza kontaktowego.